שאילתא לשר האוצר בעניין עובדי כתף אל כתף

10 ביוני, 2014
 
שאילתה ישירה
 
 
 
  570. עובדי ''כתף אל כתף''
 
 
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר האוצר
 
 
ב- 12.2.2012, נחתם מסמך עקרונות בין שר האוצר דאז  יובל שטייניץ לבין עופר עיני, יו"ר הסתדרות העובדים. במסגרת ההסכמים שנכללו במסמך, נחתמו ההסכמים הקיבוציים הנוגעים לצורת ההעסקה של עובדי הקבלן בתחומי הניקיון והשמירה (סעיפים 3, ו-5). כידוע לך, בסעיף 12א לחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 1996 (להלן- חוק קבלני כוח אדם), נקבעה חובת העסקה ישירה בתנאים הקבועים בו. זאת על מנת למנוע מקרים שבהם מועסק עובד קבלן באותה חצר של המדינה, "כתף אל כתף" לצד עובד מדינה מקביל, המועסק באותו עיסוק, כאשר מאפייני ההעסקה ונסיבותיה דומים. הסכמים אלו נחתמו לפני קרוב לשנתיים, והובאו לשולחנך לפני כחצי שנה, אך עד עתה טרם מומשו. 
 
רצוני לשאול:
 
1. האם הוקמה ועדה פרלמנטרית שתעסוק בנושא?
 
2. אם כן, האם סיימה הועדה את פעילותה והגישה את מסקנותיה התואמות, ואם לא - מתי עתידה הועדה לעשות כן?
 
3. האם קיים פתרון מסתמן לבעיה?