שאילתא לשר הדתות בעניין קריטריונים לתמיכה בעמותות

11 ביוני, 2014
 
שאילתה ישירה
 
 
 
  התקשרויות בלתי-תקינות של המנהלת לזהות יהודית
 
 
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את השר לשירותי דת
 
 
לאחרונה פרסם העיתונאי אור קשתי בעיתון 'הארץ' (ביום 07/03/2014) כי המנהלת לזהות יהודית מפעילה בימים אלה כמה תכניות ללא מכרז, לפי הוראותיו של ס' 3(30) לתקנות חובת המכרזים המאפשר פטור ממכרז במקרה של "מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווח, למטרה של חינוך, תרבות, דת[..]", ככל שהגוף המפעיל מעמיד ממקורותיו לפחות מחצית מעלות המיזם. 
 
המנהלת השיקה ארבע יוזמות חדשות בשבועות האחרונים במתווה פטור ממכרז זה, בתקציב כולל של יותר מ-15 מליון ש"ח. בין התכניות: תכנית להעמקת זהות יהודית בקרב סטודנטים, שתיישם עמותת 'לגעת ברוח'; תכנית להפעלת רכזי יהדות בקהילות, שתפעיל עמותת 'אור תורה סטון'; ויוזמות נוספות.
 
לפי הפרסום, חלק מהעמותות והארגונים שנבחנו ונמצאו לא מתאימים להפעלת התכניות מלינים על כך שהבדיקה שנעשתה הייתה שטחית וכדי לצאת ידי חובה. כך, דווח למשל על בדיקה שכללה שיחת רקע קלה ואגבית בלבד, שלא עסקה בתכנית כזו או אחרת (כפי שמעיד מנהל מדרשת אורנים, ד"ר מוטי זעירא) או על כך שהבדיקה אף נעשתה כלל ללא ידיעת הארגון, וללא בקשה להעברת מידע או מסמכים כלשהם (כפי שדיווח ארגון "בינה"). כן נטען הנתונים שהציגה המנהלת לגבי הגופים אינם נכונים.
 
התנהלות זו מעלה חשש כי שיקולי המנהלת בבואה להפעיל תכניות, בלא מכרז, היו נגועים והושפעו משאלת השיוך הדתי, ואולי אף הפוליטי, של הארגונים והעמותות השותפים להקמת המיזמים.
 
רצוני לשאול:
 
1. מדוע שלא יופעלו תכניות המנהלת לפי מכרז תקין, בהתאם לכללי המנהל הציבורי התקין והראוי?
 
2. מדוע 'נשכחו' ארגונים משמעותיים ועתירי-עשייה בתחום, וכלל לא נבחנה מידת התאמתם להפעלת יוזמותיה של המנהלת?
 
3. מדוע לא תורה באופן מיידי על הקפאת הפעלת התכניות השונות, ותתנה את הפעלתן המחודשת רק בביצוע מכרז תקין, או לחלופין - בבחינה מקיפה של כלל הארגונים שעשויים להפעיל את התכניות כהלכה, בלי קשר לזרם ביהדות אליו הם משתייכים?
 
4. כיצד תפעל כדי לחייב כי בעתיד תתבצע בחינה מקיפה, נאותה ומדוקדקת של כלל הארגונים הרלבנטיים, טרם היקשרות עימם בתכניות המנהלת?
 
תגובת המשרד: