שאילתא לשר האוצר בעניין תמלוגי המדינה מפוספטים

11 ביוני, 2014
י"ז באדר א תשע"ד
17 בפברואר 2014
 
שאילתה ישירה
 
שיעור התמלוגים שמדינת ישראל מקבלת מכריית פוספטים
 
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר האוצר
 
ביום 22/12/13 הגשתי שאילתא מפורטת למשרדך בעניין זה (להלן).
בחלוף שישה שבועות, ביום 04/02/14 השבת כי הנושא אינו באחריות משרדך אלא באחריות משרד האנרגיה.
היות ועיקרה של השאילתא נוגע להכנסותיה של המדינה שהתקבלו בפועל מכריית הפוספטים, נושא שנמצא בסמכות אגף החשב הכללי באוצר, אבקש כי משרדך ישיבה רק לחלק זה של השאילתא (במקביל לשאלות הנוספות, שהועברו לטיפול משרד האנרגיה).
לבסוף, בשל הזמן הרב שעבר מאז השאילתא הוגשה לראשונה, אודה על מתן תשובה מהירה.
 
להלן השאילתא המקורית:
חברת "רותם-אַמְפֶרְט" (חברת בת של כי"ל, בשליטת משפחת עופר) כורה ומעבדת במפעליה בנגב כ-7 מיליוני טונות של סלע פוספט בשנה. החברה משלמת למדינה תמלוגים הנמדדים לפי כמות החומר הכרוי. 
בשנת 2010 הודיע משרד האנרגיה , כי שיעור התמלוגים יהיה 44.3 סנט לטון וכי ההכנסה הצפויה למדינה תהיה בהיקף של כ-3 מיליון דולר לשנה, מ-2010 ועד 2015. עם זאת, לאחרונה הודיע משרד האנרגיה, כי התמלוגים ל-2012 עומדים למעשה על 73.45 סנט וכי נגבו 4,569,501 $ בשנה זו. זאת במסגרת הדו"ח בעניין "המלצות הועדה הבין משרדית לבחינת משק הפוספטים", בו תואר תהליך קביעת שיעור התמלוגים עפ"י תחשיב המבוסס על המחיר הבינלאומי לטון סלע פוספט גולמי.
 
רצוני לשאול:
 
1. מה הם הסכומים שגבתה המדינה בפועל כתגמולים עבור סלע הפוספט שכרתה בכל שנה, ב-10 השנים האחרונות?
 
תגובת המשרד: