שלי ללפיד: חשוף את נתוני ועדת ששינסקי 2

18 ביוני, 2014
שלי פנתה הבוקר לשר האוצר בשאילתא ובה דרישה לחשיפת הנתונים המספריים שעליהם התבסס דו"ח הביניים של ועדת ששינסקי 2. בדו"ח מפורטת המלצה לקביעת מדיניות חדשה למיסוי משאבי טבע, אך מכלול הנתונים אודות עלויות ההפקה והרווחיות, שעל בסיסן נכתבו - לא פורסמו לציבור.
 
"מדובר במונופולים מטעם המדינה הנהנים ממשאב ששייך לכולנו. בלי פרסום הנתונים הבסיסיים אודות עלויות ההפקה והרווחיות לא ניתן לקיים דיון ציבורי ראוי בשאלת שיעור המס הנכון. במצב העניינים הנוכחי ובמאבק שהן מתכוונות לנהל בהמלצות הועדה, החברות נהנות מיתרון מובנה של הכרת הנתונים ואילו הציבור נשאר באפלה. גם ידי ועדת ששינסקי עצמה נותרות כבולות, שכן חבריה לא יוכלו להסביר את מסקנותיה אל מול הטיעונים שיעלו החברות – משום שנאסר עליהם לפרסם את הנתונים בשל "חסיון עסקי". אני מקווה ששר האוצר יעשה את הדבר הנכון והמתבקש ויורה לחשוף את המידע לציבור."