דו"ח מרכז המחקר של הכנסת על מורי קבלן ברשויות המקומיות

30 ביוני, 2014

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם דו"ח מחקר, שהכין לבקשתה של שלי ושל ח"כ שמעון אוחיון, בעניין מורי הקבלן המועסקים ברשויות המקומיות.

לפי הדו"ח, בתשע הרשויות המקומיות שנבדקו בלבד עובדים כ-1,700 מורי קבלן. מספר זה מתווסף למורי הקבלן שמועסקים בתכניות ארציות, בבתי ספר יחודיים, ברשתות החינוך ובמסגרות נוספות, שמספרם עומד לפי דו"ח של משרד החינוך על כ-13,000.

עוד עולה שפרט להנחיה כללית בנושא שניתנה בחודש אפריל, לא נעשה דבר במשרד החינוך על-מנת להתמודד עם תופעת מורי הקבלן - אפילו לא איסוף מידע ראשוני מבתי הספר כדי לאמוד את כמות המורים המועסקים בצורה זו. זאת למרות הבטחתו של שר החינוך פירון, מהיום בו נכנס לתפקיד לפני שנה וארבעה חודשים, לפיה "תוך שנתיים לא יהיו מורי קבלן בישראל."

לחצו כאן לקריאת הדו"ח המלא.