"מרגע שנכנס שיקול כספי - המורים לא קיימים יותר"

30 ביוני, 2014

שלי השתתפה בדיון מהיר בועדת העבודה והרווחה, בעניין הפיטורים הצפויים של העובדים הפדגוגיים בקרן קרב, וכן של אלפי מורי קבלן המועסקים בקרן.

"הדיון עכשיו הוא עליכם, על 150 עובדי המטה, ובצדק זה דיון מיוחד, אבל אי אפשר שלא לומר מילה על 4000 מורי קרן קרב. אני לא רוצה לקרוא להם מדריכים - הם מורים לכל דבר, זה אנשים שעוסקים בחינוך, לפעמים הקצה היותר מורכב והיותר שלו.

אנחנו עכשיו נמצאים בנקודה שבה המכרז אצל אותו זכיין לא מתחדש, ו4000 מורים מוצאים את עצמם מפוטרים, בלי ידיעה בכלל מה יהיה גורלם, האם הם יועסקו, איפה הם יועסקו. אנחנו מדברים על מורים - 4000 אנשים שעיסוקים בחינוך, שהיחס אליהם ומצבם הוא בדיוק כמו היחס אל חבילה של נייר טואלט, שעומדת למכרז לנייר טואלט, או מכרז לריהוט, או מכרז לכל אביזר אחר שמשמש במערכת החינוך - אלא ששם יש בני אדם, והם מורים, והם מועברים במכרז מדי כמה שנים, והם לא עובדים של משרד החינוך, והם לא עובדים של הרשויות המקומיות.

אני יודעת שלכם זה מובן מאליו, אבל הציבור עוד לא מבין את זה, את המשמעויות של העסקת מורים כעובדי קבלן לכל דבר, על כל רמיסת הזכויות הכרוכה בכך, על היעדר הבטחון התעסוקתי, על המסירה הזאת מזכיין לזכיין, על היעדר אופק.

והדבר החמור ביותר הוא ש-4000 מורי קרן קרב הם לא לבד, אפשר לצרף אליהם עוד אלפי מורים - את הילה, את יובל חינוך, את כל המורים שמועסקם ע"י עמותות הורים בבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים, ועוד כהנא וכהנא - כיוון שאין הערכות כי משרד החינוך והרשויות לא מכירות בכלל בקיום של המורים, אלא רק מכירות בהם כחלק ממכרז, לא נותר לנו אלא לשער את מספר המורים שמועסקים ככה, ועל-פי כל ההערכות הם כבר נעים סביב ה-20,000 מורים, שזה כבר עולה בקצב מחפיר.

הדיון הזה חשוב במיוחד - כי בקרן הזאת יש תבונה ארגונית מצטברת, ונסיון, וידע פדגוגי, ובכל זאת, אפילו במעבר מזכיין לזכיין - החוט הזה נשמר. שלא יובן מדבריי שהמורים הם לא חלק מהחוט הזה, אבל אתם, שמייצגים כאן את הליבה של המערכת - הרכזים הפדגוגים, הרכזים הישוביים - אתם הליבה החינוכית והארגונית, ואתם מחזיקים בידע הארגוני.

אני ממש לא בטוחה שלזכיין החדש, שיזכה במכרז כי הוא יגיש הצעה נמוכה יותר, יהיה משתלם להעסיק אתכם. יש לכם ותק, תשע, עשר, תשע עשרה ועשרים שנים, אתם משכילים, אנשי מקצוע, אתם עולים "המון" כסף. יכול להיות שאתם אפילו עולים סכומים "אסטרונומיים" כמו 8,000 שקלים לחודש. יכול להיות שאתם מגיעים לסכום ה"שמן" וה"מנופח" הזה.

ויכול להיות שישתלם לו לקחת במקומכם סטודנטים, בשכר של 30 ש"ח לשעה. וזה בעצם לא "יכול להיות" - זה דבר שיקרה. כי ברגע שהתמריץ הוא כספי, אז אין יותר שיקולים פדגוגיים, והעובדים - המורים והרכזים הפדגוגיים - פשוט לא קיימים יותר. "

לחצו כאן לצפייה בראיון המלא.