"מתן תוספת לבריאות במקביל לקיצוץ רוחבי - לא מסתדר"

3 ביולי, 2014

שלי יזמה דיון דחוף במליאת הכנסת, בעקבות פרסום מסקנות ועדת גרמן בשבוע שעבר, בנוכחות שרת הבריאות יעל גרמן.

 

דבריה המלאים של שלי:

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, הדיון הזה נקבע בעת שחשבנו שהוועדה שנושאת את שמך, ועדת-גרמן, תודיע כי היא מחילה שר"פ חלקי, מלא, או בפיילוט בבתי-החולים הציבוריים; הממשלתיים והציבוריים. לשמחתנו, ואני מברכת על כך, הוועדה הודיעה כי לא יהיה שר"פ, באופן חד-משמעי, בבתי-החולים.

חלק גדול מהעבודה שלנו הוא לעשות דברים. אבל חלק חשוב לא פחות, לעתים, הוא למנוע דברים שנזקם גדול. וכיוון שכל המילים נאמרו, רק אומר שבאמת מערכת הבריאות הציבורית של מדינת ישראל – אני יודעת, חבר הכנסת ליצמן, שאתה חולק עלי – ניצלה מהתפוררות ומהתרסקות מוחלטת וממצב שבו בתי-החולים היו פותחים את שעריהם בהרחבה רבה, בלי תור, עם הרופאים הטובים ביותר, לאנשים שממון רב בידם; ואילו העניים היו נאלצים לחכות זמן רב בתור לרפואה פחות טובה. בעיני זה חלום בלהות מוסרי וגם כלכלי, וטוב שירד מהפרק, ובמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים.

אנחנו יודעים שאומנם השר"פ – ואני שמחה על כך – תפס מקום של כבוד בדיון הציבורי על הבריאות הממלכתית במדינת ישראל, אבל כמובן אין זה סוד שמערכת הבריאות נשחקת ונגרסת וסובלת כבר מתת-תקצוב של 9 מיליארד שקלים לפחות שחסרים בקופתה. זה כמובן לא קרה בכהונתךְ, מדובר על שחיקה מצטברת.

בריאות טובה לכול היא תנאי בסיס לקיומה של מדינה מערבית מודרנית, דמוקרטית, תקינה, שבה אדם, חייו ניצלים על-ידי המערכת ובריאותו נשמרת על-ידי המערכת. ואנחנו עומדים כרגע בפני צומת מאוד מאוד בעייתי. אני יודעת שבמסגרת דיוני הוועדה הושג סכום כסף מסוים תוספתי, אבל הדברים האלה לא עולים בקנה אחד עם העובדה שתקציב המדינה הקרוב יסבול קיצוץ רוחבי של 10 מיליארד שקלים לכל הפחות. משהו כאן לא מסתכם לכלל תוצאה סבירה. וכשמקצצים קיצוץ רוחבי בתקציב, אז מקצצים בבריאות, מקצצים בחינוך, מקצצים ברווחה, ואז יש פחות בריאות, פחות חינוך ופחות רווחה, ומי שידו משגת יכול לשלם; מעמד הביניים נשחק תחת הצורך לשלם מכיסו, ואילו לעניים אין.

לכן משהו כאן לא מסתדר בתמונה הגדולה. מתן עוד כמה שקלים כשברמת המקרו יש קיצוץ בכל מה שהוא חובת המדינה לתת לאזרחיה – לא מסתדר.

 

היו"ר משה זלמן פייגלין:

תודה.

 

שלי יחימוביץ (העבודה):

דרוש כאן שינוי מאוד מאוד מכריע בתפיסה הכלכלית הגלובלית.

ברשותך, עוד משפט. אנחנו נמצאים בימים שבהם יש דיון עמוק, כואב, דואב, על חיי אדם. ותמיד כשחיי אדם נגזלים בפעולה אלימה וכואבת, הדיון עולה לראש סדר-היום. אבל חיי אדם זה גם בריאות טובה לכול, ובכל צעד ובכל מהלך לקראת שיפור והגעה לאותה מטרה שבה חיי אדם יהיו שווים בפני המערכת, אנחנו נירתם ונפעל ביחד. תודה רבה.

 

לחצו כאן לצפייה בראיון המלא.