שאילתא לשר פירון בעניין הקמת מנהל אכיפה במשרד החינוך

9 ביולי, 2014

 שאילתה ישירה

 
 
 
מנהל אכיפה במשרד החינוך
 
 
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר החינוך:
 
במערכת החינוך מועסקים כיום כ-18,000 מורות ומורי על-ידי קבלנים וגופים מתווכים מסוגים שונים, ומספרם הולך וגדל. 
 
ביום ה-18.06.14 התקיים דיון בנושא בועדת החינוך בכנסת. בדיון הודיעה הגב' רחל מתוקי, יו"ר המזכירות הפדגוגית, כי בכוונת המשרד להקים מנהל אכיפה, שמטרתו לפקח כי העסקתם של מורי הקבלן תיעשה בהתאם להסכמים הקיבוציים.
 
יצויין כי לפי דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיום 30.6.2014, לא נעשתה במשרדך עד כה עבודת מטה במטרה למפות את כמות מורי הקבלן במערכת החינוך ואת היקף התופעה. זאת למרות בקשות של ועדת החינוך בעניין וכן הנחיות שהוציאה מנכ"לית משרדך.
 
 
רצוני לשאול:
 
1. מתי צפויה הקמת מנהל האכיפה?
 
2. כיצד מתיישבת התכנית להקמת המנהל עם המטרה שעליה הצהרת בחודש מרץ דאשתקד, כי בתוך שנתיים לא יהיו מורי קבלן בישראל? האם המנהל צפוי לתפקד למשך תקופה של שמונה חודשים בלבד?
 
3. מה תהיינה סמכויותיו של מנהל זה? מה יהיה תקציבו? כמה עובדים יועסקו בו?
 
4. מי יעמוד בראש הגוף, ולמי ידווח?
 
5. האם הקמת המנהל תצריך תיקון חקיקה? ככל שכן, כיצד מתקדמת עבודת המטה בעניין?
 
6. כיצד נערך משרדך ליצירת תשתית המידע הנדרשת לעבודת המנהל, בכל הנוגע למספרם של מורי הקבלן בישראל? בהקשר זה, מדוע לא פעל משרדך עד כה בהתאם לבקשותיה של ועדת החינוך, כפי שציין מרכז המחקר והמידע?