"אסור לעצור, צריך להסיר את הרעה החולה הזו לגמרי"

21 באוגוסט, 2014
שלי התראיינה ללינוי בר-גפן בערוץ 20 החדש, בעקבות הצלחת המאבק למען קליטתה של לקץ' מלקו בהעסקה ישירה בבנק ישראל.
 
"נשאלת השאלה, האם עובדת קבלן צריכה לאבד את בנה במבצע צבאי על מנת לקבל את הזכות הבסיסית ביותר – להיות עובדת מן המניין? יש בזה משהו מבעית. העובדה שגברת לקץ' מלקו תועסק בבנק לא פוטרת אותנו מלהמשיך את המאבק הכללי, אך יש רגע שהזרקור מאיר על מקרה כל כך קיצוני וכל כך מקומם עד שאנחנו מתרכזים בו. אבל אסור לעצור כאן - צריך להסיר את הרעה החולה הזאת לגמרי".