שאילתא לשר האוצר בעניין יישום המודל הפנסיוני הצ'יליאני בישראל

26 באוגוסט, 2014
-שאילתה ישירה-
 
גניזת המודל להבניית הסיכון בפנסיה בהתאם לגיל החוסך
 
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר האוצר
 
 
ביום 19-8-14 פורסמה בעיתון כלכליסט כתבתו של העיתונאי שאול אמסטרדמסקי, העוסקת במודל "הצ'יליאני" לחיסכון פנסיוני. לפי מודל זה, מידת החשיפה למניות ולניירות ערך ספקולטיבים בתיקי הפנסיה תיקבע כברירת מחדל בהתאם לגילו של החוסך: ככל שיתקרב לגיל פרישה, שיעור גדול יותר מחסכונותיו יופנה לאפיקים סולידיים כגון אגרות חוב. מודל זה, שנועד לאפשר לחוסכים להנות מתשואה מוגברת בחיסכון בשלב ראשוני, מחד, אך מגן עליהם מפני תנודתיות בשוק ההון מאידך, אומץ בישראל במסגרת החלטת ממשלה ב-2008, והליכי חקיקתו נמשכים מאז.
לפי האמור בכתבה, מתבצעת חשיבה מחודשת על המודל באגף שוק ההון במשרדך, על אף החלטת הממשלה האמורה. מחשב זה מתבצע מזה שמונה חודשים, והחקיקה בעניין לא מקודמת בינתיים.
 
רצוני לשאול:
 
1. מהי עמדת משרדך, ואגף שוק ההון בפרט, לגבי יישום המודל בישראל?
 
2. מדוע וכיצד הוחלט באמצעו של תהליך החקיקה לבצע מחשב מחודש, למרות החלטת הממשלה העומדת בנדון?
 
3. באם עודו מתקיים, מתי צפוי להסתיים המחשב? האם ישנן מסקנות ביניים להליך, ואם כן - מדוע שלא יפורסמו לציבור ולחברי הכנסת?
 
4. מהם בראייתך, אם בכלל, לוחות הזמנים והיעדים להשלמת הליך החקיקה וליישום המודל הצ'יליאני בישראל?
 
5. באם אין בכוונת משרדך לאמץ מודל זה, אילו יוזמות מדיניות חלופיות עומדות על הפרק להבטחת זקנה בכבוד לחוסכים לפנסיה?
 
תגובת האוצר: