מכתב לנגידה: ‏העסקתה הישירה של הגב' לקץ' מלקו בבנק ישראל ‏

29 באוגוסט, 2014

לכבוד: ‏

נגידת ‏בנק ‏ישראל,‏ד"ר ‏קרנית ‏פלוג ‏

הנדון:‏העסקתה הישירה של הגב' לקץ' מלקו בבנק ישראל ‏

גבירתי ‏הנגידה,‏ ‏

שמחתי‏ על ‏החלטתך ‏להעסיק ‏את ‏הגב' ‏מלקו ‏ישירות ‏בבנק‏ישראל.‏ ‏

מבדיקה‏ שעשיתי‏ התברר ‏כי ‏היא ‏עדיין ‏אינה ‏מועסקת ‏ישירות ‏בבנק. ‏

מכמה ‏שיחות ‏שקיים ‏יועצי ‏הפרלמנטרי ‏תומר ‏קרמרמן ‏הן ‏עם ‏לשכת ‏הדובר ‏והן ‏עם ‏לשכת‏

המנכ"ל, ‏עולה ‏כי ‏קליטתה ‏עדיין ‏לא ‏נעשתה ‏כיוון ‏שטרם ‏סיימה ‏את ‏"תקופת ‏האבל" ‏שלה. ‏לא‏

ברור ‏לי ‏מה ‏הקשר ‏בין ‏הדברים, ‏ומדוע ‏היא ‏אינה ‏יכולה ‏להיקלט ‏לאלתר. ‏אין ‏כל ‏מניעה ‏להגיע‏

אליה ‏הביתה ‏ולמלא ‏יחד ‏עימה ‏ובעזרת ‏קרובי ‏משפחתה ‏את ‏הטפסים ‏הנדרשים, ‏ואין ‏כל ‏סיבה‏

שתוסיף‏ להיות‏ עובדת ‏קבלן. ‏

כמו‏ כן,‏ באחת‏ השיחות ‏של ‏תומר ‏עמכם, ‏נאמר ‏לו ‏כי ‏כעת‏ מדובר ‏כבר ‏בעניין ‏אישי ‏של ‏צנעת ‏הפרט.‏

תשובה‏ זו  ‏אינה ‏מקובלת ‏עלי, ‏ואני ‏מבקשת ‏לדעת‏ מדוע‏ לקץ' ‏מלקו ‏אינה ‏מועסקת ‏עדיין ‏ישירות‏

בבנק.‏ ‏

                                                                                                      בכבוד רב, 

                                                                                                 ח"כ שלי יחימוביץ'

למכתב המקורי לחצו כאן