שאילתא לשר האוצר בעניין הרווחיות של חברות המשאבים

31 באוגוסט, 2014
ה' באלול תשע"ד
31 באוגוסט 2014
- שאילתה ישירה -
 
 
 
  הנדון: שיעורי הרווחיות והעלויות של פעילות החברות המפיקות אוצרות טבע בישראל
 
 
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר\ה האוצר
 
 
כבוד השר,
 
בהמשך לתשובתך לשאילתא ישירה מס' 994 בעניין נתוני הרווח התפעולי והגולמי של החברות המפיקות אוצרות טבע.
הנתונים שנכללו בתגובה חסרים ואינם מדויקים. הם אינם משקפים את העלויות או הרווחים של החברות, היות שהם נוגעים לפעילותן של חברות אלו ברחבי העולם. 
הנתונים הרלבנטיים לסוגיה שעל הפרק, קרי המלצותיה של הועדה לקביעת חלק המדינה במשאבי טבע לאומיים (להלן: ועדת ששינסקי 2), נוגעים אך ורק לפעילות חברות אלו בישראל.
חשיפת הנתונים אודות העלויות והרווחיות של החברות המפיקות אוצרות טבע לציבור חיונית על-מנת לאפשר דיון מושכל בהמלצות הועדה, בין אם על-ידי ארגוני החברה האזרחית, כלי התקשורת, הציבור הרחב וחברי הכנסת. 
לכל הפחות, על משרדך לחשוף את הנתונים הנוגעים לפעילות החברות בארץ - נתונים אודות פעילות עסקית שנוצרה בתנאי מונופול, ללא תחרות או איום עסקי.
 
רצוני לשאול:
 
1. מהם פרטיו המדויקים של הסכם החשאיות שנחתם בין משרדך או בין נציגי ו. ששינסקי 2 לבין החברות? אבקשך לפרסם את ההסכם כלשונו.
 
2. מהן עלויות המכר, ההובלה, הייצור והשיווק המדויקות של החברות, הנוגעים לפעילותן בארץ? מהו שיעור רווחי היתר שלהם, בכל הנוגע לפעילות בארץ? אבקש לקבל במידת האפשר את הנתונים מחמש השנים האחרונות.
 
3. במידה וההסכם מונע את פרסום הנתונים הנזכרים בשאלה 2, אבקשך לחשוף באופן כללי לפחות את היקף ההבדלים בין הנתונים הכוללים לבין הנתונים הנוגעים לפעילות בארץ - האם העלויות גבוהות או נמוכות בהרבה? האם הרווחים גבוהים או נמוכים, ובאילו סדרי גודל?