"לו שר החינוך היה חש אחריות כלפי משרדו - הוא היה חייב להפוך את השולחן"

1 בספטמבר, 2014
האזינו:

שלי התראיינה לרזי ברקאי בגלי צה"ל, בעניין הקיצוץ הרוחבי, וכן תחילת שנת הלימודים והמונחון שפרסמה לקראתה.

"לחת את המושג הריק מתוכן 'למידה משמעותית', שמת לב כמה אומרים את זה? למידה משמעותית? אף אחד לא יודע מה המשמעות של הלמידה המשמעותית. אז החלטנו לפרסם מילון מושגים לתלמידה ולתלמיד, שיש בו מושגים באמת באמת משמעותיים שצריך לדעת אותם: מורי קבלן, מנקה, קיצוץ רוחבי, אי-שוויון, שיעורים פרטיים, ועוד אי אלו דברים.

לו שר החינוך היה חש אחריות כלפי משרדו, הוא היה חייב להפוך שולחן - במובן המטאפורי כמובן - ובשום פנים ואופן לא להרים את ידו בעד קיצוץ במשרדו שלו. אני לא יכולה להבין את האנשים האלה: לא את יעל גרמן, שיש לה משרד בריאות מדולדל ומקוצץ, לא את פירון, שמצביע בעד חיתוך בבשר החי של המשרד שלו, שזה בבשר החי של התלמידים וההורים; ולא את מאיר כהן, שהיטיב כל-כך לתאר בבוקר עד כמה אי-אפשר לקחת מהילד שאין לו מה למרוח על פרוסת הלחם, אבל בערב כבר הצביע בעד זה."

לראיון המלא: