מכתב ליועמ"ש בעניין הסדר ההרחקה של נתן אשל

26 בנובמבר, 2014
26/11/2014
ג' בכסלו, התשע"ה
 
לכבוד:
היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין
 
הנדון: בקשת בדיקה בעניין הסדר ההרחקה משירות המדינה של נתן אשל, ובעניין תפקודה של היועצת המשפטית של משרד ראה"מ
 
אדוני היועץ המשפטי לממשלה, 
 
בחודש פברואר 2012 נחתם הסדר טיעון בין נתן אשל, עד אז ראש הסגל במשרד ראש הממשלה, ובין פרקליטות המדינה. אשל הודה כי קיים קשר לא ראוי עם ר', עובדת שהייתה כפופה לו, פגע בצנעת הפרט שלה, חדר למחשבה בלא רשותה וצילם אותה בלא ידיעתה ובלא הסכמתה בהזדמנויות שונות. לפי תנאי ההסדר, אשל קיבל נזיפה חמורה, התפטר מתפקידו, והתחייב שלא לעבוד יותר בשירות המדינה.
 
בשבועות האחרונים נודע כי אשל הגיש תביעה נגד חברה ממשלתית, "מקורות פיתוח ויזום", חברה בת של מקורות. התביעה הוגשה בגין הפרה לכאורה של הסכם שחתם אשל עם החברה, לפיו הוא יהא זכאי לעמלת תיווך בגובה 5% בעבור פרויקטיים וחוזים עסקיים שאותם ישיג בעבור החברה. בתוך כך, פורסמה התכתבות בין אשל לבין החברה, בה ציין כי עמדתו בסכסוך המשפטי מגובה על-ידי היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה, עו"ד שלומית ברנע-פרגו, ועל-ידי נציב שירות המדינה בדימוס אברהם נתן. 
השתלשלות העניינים המתוארת מעלה מספר שאלות נוקבות בדבר התנהלותה של עו"ד ברנע-פרגו, המידה בה נאכף הסדר הטיעון, והמשך מעורבותם של חברות ממשלתיות ושל עובדי ציבור עם נתן אשל.
 
אני פונה אליך בבקשה לבדוק נושאים אלה, והנה הפירוט:
- האין העסקתו של מר אשל בהסכם ייעוץ עם חברה ממשלתית מהווה הפרה של הסדר ההרחקה משירות המדינה?
- האם החברה הממשלתית – מקורות פיתוח וייזום – קיבלה בטרם ההתקשרות ייעוץ משפטי שהכשיר אותו? ואם כן, האם חוות הדעת ניתנה על-ידי גורם ממשלתי?
- האם היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה מספקת ייעוץ מזדמן למר אשל? האם סיפקה לו יעוץ בעניין זה? ככל שכן, האם תקין המצב בו היועצת המשפטית מספקת ייעוץ משפטי למר אשל, וחמור יותר, יעוץ הנובע מסכסוך בינו ובין חברה ממשלתית?
- האם חוות הדעת של היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה, ככל שניתנה, הביאה בחשבון את נסיבות הרחקתו של מר אשל משירות המדינה, וכן את ההשלכות של העסקתו העקיפה על-ידי זרוע ממשלתית בכל הנוגע לאינטרס הציבורי בכלל ובהקשר הספציפי של הרתעת עבריינים אחרים מביצוע מעשים דומים?
 
נוכח חומרת הדברים, והחשש מפגיעה משמעותית באינטרס הציבורי ובמעמדה של נציבות שירות המדינה, אבקש את בדיקתך וחוות דעתך הדחופה אודות מכלול הנושאים והשאלות המוזכרות.
אשמח להיפגש בעניין זה ולהעביר מידע נוסף, כפי מידת הצורך.
 
בתודה,
 
ח"כ שלי יחימוביץ'
 
העתק:
מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא