שאילתא לראש הממשלה בעניין המשך הקשר של גורמים ממשלתיים עם מר נתן אשל

26 בנובמבר, 2014
ד' בכסלו תשע"ה
26 בנובמבר 2014
שאילתה ישירה
 
 
 
המשך הקשר של גורמים ממשלתיים עם מר נתן אשל
 
 
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את ראש הממשלה:
 
בחודש פברואר 2012 נחתם הסדר טיעון בין נתן אשל, ששימש כראש הסגל במשרד ראה"מ, לבין פרקליטות המדינה. אשל הודה בעבירות שונות שיוחסו לו, קיבל נזיפה חמורה, התפטר מתפקידו והתחייב שלא לשוב לשירות הציבורי.
בשבועות האחרונים דווח אודות מחוייבות עסקית שנרקמה בין נתן אשל לבין חברת מקורות פיתוח ויזום, חברה ממשלתית. בתוך כך, עלה מדבריו של אשל כי הוא קיבל ייעוץ משפטי בעניין היקשרותו העסקית מהיועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה, עו"ד שלומית ברנע-פרגו.
 
רצוני לשאול:
 
1. האם ניתן ייעוץ כאמור ע"י עו"ד ברנע-פרגו?
 
2. ככל שכן, מהי הסיבה לכך?
 
3. האם אין פסול במצב בו היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה מספקת יעוץ משפטי לעבריין משמעת, ועוד נגד חברה ממשלתית?
 
4. האם אין ניגוד בין הסדר הטיעון שחתם מר אשל לבין החוזה שחתם לכאורה עם חברת מקורות פיתוח ויזום?
 
5. האם המשך העסקתו של עבריין משמעת בידי חברות ממשלתיות, ושימור קשרי העבודה שלו עם בכירי השירות הציבורי, תקין? 
 
6. כיצד בכוונתך לפעול בנושא?