שלי ליועמ"ש: מנע את גביית התשלום בטקסי יום הזכרון

20 באפריל, 2015
האזינו:

20/04/2015

א' באייר, התשע"ה

 

לכבוד:

עו"ד יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה

 

הנדון: גביית תשלום בכניסה לטקסי זכרון בניגוד לחוק

 

אדוני היועץ המשפטי,

 

אבקשך להנחות בדחיפות גופים ציבוריים ורשויות מקומיות כי אסורה גביית תשלום מהציבור בכניסה לטקסי זכרון.

 

זאת עפ"י ס' 3א לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1963, אשר חוקקתי בשנת 2012. הסעיף אוסר על גביית תשלום בעבור השתתפות באירועים לציון יום הזכרון אשר מאורגנים על-ידי משרד ממשלתי, או על-ידי כל גוף אחר שהמדינה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין.

חוק זה חוקק ועבר בשעתו פה אחד לאחר כמה מקרים אשר זיעזעו את הציבור, שבהם נגבה תשלום בגין השתתפות בטקס, ולעיתים תוך מתן הנחה למשפחות שכולות – צעד מקומם בפני עצמו.

 

הבוקר דווח ברשת ב' של כל ישראל כי גם השנה, לכל הפחות שתי עיריות מתכוונות לגבות תשלום בגין השתתפות בטקס שהן מקיימות, עיריית אשדוד ועיריית באר שבע.

 

מדובר בזילות והפרטה של השכול, ובפגיעה בציבור, בהשפלת המשפחות השכולות, ובפגיעה במהותם של טקסי יום הזכרון, שהינם אירועים לאומיים הנוגעים בליבת האתוס הציוני.

 

טקסים אלה אמורים להתקיים מחר ומחרתיים. לפיכך אודה לך אם תנחה בהקדם את כל הגופים אשר לשון החוק חלה עליהם, כי הדבר אסור.

 

בכבוד רב,

 

ח"כ שלי יחימוביץ'

 

 

להאזנה לדיווח בקול ישראל: