"העלאת גיל הפרישה דנה מסה גדולה של נשים לחיי עוני ודלות"

10 במאי, 2015
האזינו:

שלי התראיינה בתוכנית "רבע לשבע: מעורב אזרחי" עם אבנר הופשטיין בגלי צה"ל, ודיברה על הכוונה להעלות את גיל הפרישה לפנסיה לנשים. מתוך דבריה:

"הופשטיין: האם אין היגיון כלשהו בהשוואת גיל הפרישה בין נשים וגברים? אם אומרים שהשכר והתנאים צריכים להיות שווים, מדוע לא להשוות גם את גיל הפרישה?
שלי: אם היינו חיים בעולם אידיאלי שבו גברים ונשים היו משתכרים שכר שווה וההזדמנויות לגברים ולנשים היו שוות, בוודאי שהיינו מדברים על גיל פרישה דומה. היום אנחנו עומדים בסיטואציה שבה גיל הפרישה של נשים אמור להעלות לגיל 64 במקום 62, אחרי שבאמת לפני כמה שנים כשהשינוי הזה כבר היה אמור להיכנס לתוקף אנחנו מנענו אותו בעזרת מאבק, שצריך לומר בהגינות כלל גם אופוזיציה וגם קואליציה ושילוב של נשים מכל המפלגות. בלמנו את זה.
אני אגיד לך את הסיבה העיקרית המעשית, פשוט להתכתב עם המציאות היומיומית – נשים נפלטות משוק העבודה לפני שהן מגיעות לגיל 60. לכן דחיית גיל הזכאות לפנסיה בלי שיוצרים תשתית רצינית של תעסוקה שווה וראויה לנשים דנה ציבור גדול של נשים לחיים של עוני ומחסור עד שהן מגיעות לגיל הזכאות. בפועל, הן פשוט יישארו גם בלי פנסיה, גם בלי קצבה וגם בלי פרנסה. זה פשוט לדון מסה עצומה של נשים לחיי עוני ודלות, מתוך איזה אידיאל של השוואה בין נשים לגברים ומתוך כורך כלכלי להעלות את גיל היציאה לפנסיה. בתכל'ס זה לא להעלות את גיל היציאה לפנסיה כדי שימשיכו לעבוד להן להנאתן, לפרוח ולשגשג, אלא פשוט שיהיו מובטלות ולא יקבלו פרוטה.
הופשטיין: האוצר בעצם מנסה להגדיל את ההכנסות על גבן של הנשים. זו השורה התחתונה.
שלי: אבנר, צריך להגיד בהגינות שהדיון בגיל היציאה לפנסיה הוא דיון נכון כי תוחלת החיים מאוד עלתה. הגילאים של יציאה לפנסיה נקבעו כשתוחלת החיים הייתה קצרה יותר. אני רק אומרת שאתה לא יכול לכפות את זה בצד אלים בלי שפתרת את המציאות של עולם העבודה ובלי ששינית אותה. אתה לא יכול לייצר פתרונות אדיאיליים שהם בכלל מתחום המתמטיקה, ולא מתחום הכלכלה, החברה, האנושיות ולא מתוך כבוד האדם.
הופשטיין: אז את אומרת קודם בואו נפתור את בעיית הפליטה של נשים משוק העבודה בשלב מוקדם מידי, אחר כך נדון בשחרורן לגמלאות יותר מאוחר.
שלי: יש לי פתרון שהוא גם יותר מיידי ומעשי. הפתרון הזה שאתה אומר, ואני מסכימה לו לחלוטין, הוא פתרון מבני, חברתי, פסיכולוגי. הוא כרוך בהרבה שנים של שינוי, לצערי הרב. הפתרון שלי הוא מאוד פשוט – לאפשר העלאת גיל הפנסיה לנשים שרוצות בכך. יש הרבה מאוד מקצועות שבהם נשים ירצו להמשיך ולעבוד עד גיל מבוגר יותר. ברגע שאתה הופך את זה לוולנטרי יהיו הרבה מאוד נשים וגם גברים שירצו לעבוד אל מעבר לגיל הפנסיה, שהעבודה נותנת טעם לחייהם, שירצו להעלות את שיעור הפנסיה שלהם. כך אתה מקבל בדיוק את האיזון הנכון שיש בו גם צדק וגם  פתרון לבעיה שהיא כלכלית ומבנית שכל העולם המערבי מתמודד איתה, לא רק מדינת ישראל."

להאזנה לראיון המלא: