דחיית פניות למתן יצוג לזכאים

24 בינואר, 2008
26.12.08

לכבוד
מנהל האגף לסיוע משפטי
משרד המשפטים
עו"ד אייל גלובוס

למר גלובוס שלום,

נודע לי כי בעת האחרונה דחה הסיוע המשפטי כמה פניות למתן ייצוג למי שזכאי לכך (הן מבחינת הנושא והן בכל הקשור בעמידה במבחן ההכנסה). זאת בנימוק שעלות הייצוג תהא גבוהה מן הסכום שבמחלוקת.

מדובר, לדוגמא, במצב שבו על אדם להתגונן מפני תביעה בסדר גודל של 700 ₪ - ועלות זאת של הסכום הנתבע נמוכה מעלות הייצוג למדינה.

מדיניות זו שוללת ייצוג משפטי ממי שזכאי לכך על פי מבחני החוק – העניין והזכאות הכלכלית, והיא מתעלמת מן הסוגיה של "כלכלת האוכלוסיות המוחלשות" – שקל שולי של העני שווה הרבה יותר משקל שולי של העשיר או של המדינה. ובהמשך לדוגמא שכבר נתנה: 700 שקלים של אדם עני עשויים להיות שווים לדידו לסכום של 7,000 שקלים של אדם אמיד יותר או של המדינה.

למכתב המלא (pdf)

24.01.08 - תשובת מנהל האגף לסיוע משפטי (pdf)

11.02.08 - שאילתה לשר המשפטים