שאילתה לשר החינוך בנושא גביית חובות חד-צדדית ממורי "אופק חדש"

21 ביוני, 2015

שאילתה  ישירה

  גביית חובות חד-צדדית ממורי "אופק חדש"

 

חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר\ה החינוך

 

 

בחודש ספטמבר האחרון הופתעו מאות מורים כאשר גילו בתלוש השכר שלהם כי הם חייבים אלפי ועשרות אלפי שקלים למשרד החינוך. הסיבה להיווצרות חוב היא טעויות חישוב שכר שביצע המשרד במשך שנים. על אף שהטעויות נעשו בלא ידיעתם של המורים ושלא באשמתם, המשרד החליט לנכות את החוב ממשכורתיהם באופן חד-צדדי, ואף למשוך בחזרה כספים שהופקדו לקרנות הפנסיה שלהם. רק לאחר התערבות חברי כנסת והיווצרות עניין תקשורתי - עיקולים אלו הוקפאו.
כיום, תשעה חודשים לאחר ההודעה על החוב, נודע לנו כי המורים עדיין נמצאים בתנאי חוסר ודאות - לא נקבעה מדיניות בנוגע לגביית החובות, ולא גובשו הסדרים להחזרת הכספים.
 

 

 

רצוני לשאול:

  1. כיצד קרה שבמשך שבע שנים שולמו משכורות לא נכונות למאות מורים?
  2. מה היקף החובות הכולל של המורים?
  3. האם הגבייה החד-צדדית אכן הוקפאה, לגבי כלל המורים? במידה ולא, מהו הסכומים שנגבו? האם כלל המשיכות החד-צדדיות שנעשו מקופות הפנסיה בוטלו?
  4. מדוע שמשרד החינוך לא יחליט למחול על החובות, היות והטעויות בחישוב השכר נעשו שלא באשמת המורים וללא ידיעתם?
  5. במידה ולא תבוצע מחילת חובות, כיצד מתכנן משרדך להסדיר את גביית הכספים מהמורים?
  6. כיצד בכוונתך לפעול בנוגע למורים שדרגת השכר שלהם הורדה ושכרם הורע, בניגוד להסכם שנחתם עימם?