"העובדה ששר הפנים צריך ללמוד את הנושא - לא סיבה מספקת להאריך את הפיילוט הביומטרי"

25 ביוני, 2015

שלי השתתפה בדיון מיוחד של הועדה ליישומים ביומטרים בכנסת בנושא בקשת שר הפנים להארכה של הפיילוט הביומטרי, והביעה התנגדות להארכה המתבצעת בניגוד לדו"ח מבקר המדינה בנושא. לצפייה בדבריה המלאים:

שלי יחימוביץ':

קודם כל אני רוצה להעיר שמעבר לסוגיה הטכנית של הערכה או לא הערכה, יש כאן גם סוגיה ערכית ומעשית. אני מתנגדת לעצם הקמת המאגר הביומטרי. אני גם חושבת שדו"ח המבקר מהשבוע מחדד את סוגיית הנחיצות ומעמיד בסימן שאלה את הנימוקים הפורמליים שניתנו, כי באמת מעולם לא הוכח, כך כותב המבקר, שסוגיית גניבת הזהויות היא כזו מכת מדינה נוראה ואיומה שהיינו חייבים להקים את המאגר הביומטרי רק בשבילה. בוודאי שהסיכונים הרבים שגם בפלישה לפרטיות של המדינה ובוודאי הסיכונים שהמאגר הזה בסופו של יום כן יהיה בידי גורמים –
היו"ר צחי הנגבי:
האמירות הערכיות יהיה בסבב הבא.
שלי יחימוביץ'
בסדר, אבל חשוב לי לומר –
היו"ר צחי הנגבי:
סליחה, שלי, אני הלכתי לקרתכם כדי ש–
שלי יחימוביץ':
אני מקבלת את ההערה. אני לא מבינה, וזו לא סיבה מספקת, העובדה ששר הפנים צריך ללמוד את הנושא – להעריך פיילוט בתשעה חודשים. זו פשוט סיבה שאינה מספקת. לו זה היה תלוי בי, הייתי אומרת לסגור את המאגר ולהשמיד אותו.
היו"ר צחי הנגבי:
---
שלי יחימוביץ':
אבל אני מבקשת דבר אחר, להציע חלופה – שסילבן (השר שלום) ילמד את הנושא, צודק מיקי (ח"כ רוזנטל), הוא אדם אינטליגנטי, ילמד את הנושא ובזמן הזה לא ימשך הפיילוט. הרי אפשר להקפיא את הפיילוט, להדמים אותו, ושסילבן ילמד את הנושא, ואחר כך נתכנס כאן שוב לבדוק האם יש נחיצות בהערכת הפיילוט.
היו"ר צחי הנגבי:
האמירה שלך היא נקודה ובסוף את שואלת –
שלי יחימוביץ':
לא, אני שואלת למה –
היו"ר צחי הנגבי:
אוקיי, בסדר.
שלי יחימוביץ':
אני שואלת האם העובדה שהשר צריך ללמוד את הנושא מצדיקה הערכת פיילוט והאם יש קשר בין שני הדברים.