היועמ"ש לשלי: אין פסול בהעברת מתווה הגז לקבינט. יועמד לעיון הציבור, ואף יובא להצבעה בממשלה. שלי: עמדה מדאיגה ומצערת

25 ביוני, 2015

המשנה ליועמ"ש, עו"ד אבי ליכט השיב לפנייתה של שלי (לחצו כאן) למנוע העברת הדיון בנושא מונופול הגז לקבינט המדיני בטחוני. ליכט כתב בשם היועמ"ש: "אין כל פגם בקיום ההליך בקבינט; קודם לאישור המתווה בממשלה הכוונה היא להציג את טיוטת המתווה בפני הציבור." שלי: "העברת הדיון לקבינט היא חרפה, ומדאיג שהיועמ"ש מגבה את המהלך"

 

שלי פנתה כבר לפני כחודש ליועץ המשפטי לממשלה, בדרישה כי הדיון בנושא מתווה הגז הממשלתי לא יועבר לקבינט המדיני הסודי. בפנייתה כתבה: "שאלת הסדרתו של משק הגז הטבעי היא מהסוגיות הכלכליות הדרמטיות והמשפיעות שנידונו במשק הישראלי, אולי המשמעותית שבהן. בעוד סדר היום של ישיבות הממשלה והחלטותיה מפורסמים לציבור, דיוני הקבינט מסווגים וחשיפתם – אסורה. מדובר בנסיון פסול למנוע דיון ציבורי בנושא מרכזי המחייב דיון כזה, ואבקש את התערבותך כדי להבטיח שקיפות מינימלית ותהליך קבלת החלטות תקין."

 

במענה לפנייתה, התחייב המשנה ליועץ המשפטי, עו"ד אבי ליכט, כי בטרם קבלת ההכרעה בממשלה יועמד המתווה לעיון ולהערות הציבור. עוד כתב:

"1. בפנייתך ביקשת מהיועץ המשפטי לממשלה כי הדיון בנושא משק הגז הטבעי יתקיים בכנסת או לכל הפחות בממשלה במליאתה ולא בקבינט המדיני-בטחוני. זאת נוכח החשש שהעלית כי העברת הדיון לקבינט המדיני-בטחוני תפגע בשקיפות במהלך קבלת ההחלטות וביכולתו של הציבור ללוות את ההחלטות בנושא ולבקרן.

2. בימים אלה פועלים גורמי הממשלה לגבש מתווה בסוגיית משק הגז הטבעי.

3. מתווה זה, ככל שיתגבש, יובא בסופו של התהליך לאישור הממשלה בהתאם לסמכויותיה, בצורה שקופה וגלויה.

4. קודם לאישור המתווה בממשלה הכוונה היא להציג את טיוטת המתווה בפני הציבור על מנת לשמוע את עמדתו בסוגיה ולאפשר קיום דיון ציבורי בנוגע למתווה המתגבש. ככל שהיבטים שונים במתווה יחייבו דיון בוועדה מוועדות הכנסת על פי הדין – הרי שהממשלה תפנה בעניין זה לכנסת כנדרש.

5. אכן, אם לא יחול שינוי כלשהו, בכוונת ראש הממשלה לקיים דיון בנושא זה בקבינט המדיני בטחוני. זאת נוכח שיקולי ביטחון ושיקולים הקשורים ביחסי החוץ של מדינת ישראל העומדים בבסיס בחינת האפשרות להפעלת הסמכות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, שהיא אחד המרכיבים במתווה אם יתגבש. ככל שיוחלט לשקול הפעלת סמכות זו, תתקיים גם התייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, בטרם תתקבל החלטה סופית, כנדרש על פי החוק.

6. מכאן עולה כי הדיון בקבינט המדיני בטחוני, אם יתקיים, הוא דיון ראשון שיתחיל את התהליך שסופו בהחלטת הממשלה במליאתה, אם אכן יוחלט לפעול למימוש המתווה. לפיכך אין כל פגם בקיום הדיון בקבינט המדיני-ביטחוני."

 

שלי אומרת בתגובה כי עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה מדאיגה, וחבל שהוא נותן יד למהלך שכל כולו רמיסת הדמוקרטיה לצורך היענות לאינטרסים של חברות הגז. "כל בר דעת מבין שלא שיקולי בטחון עומדים כאן לנגד נתניהו, ואלה משמשים רק כסות ועלה תאנה לקביעת הסדרים כלכליים, משקיים וחברתיים לעשרות השנים הקרובות. אם יש היבטים בטחוניים – שידונו בקבינט, אולם הכפפת העניין כולו לפורום סודי ביותר היא מזיקה ומסוכנת, ואף חסרת תקדים. זו הפעם הראשונה בתולדות המדינה שבה מבקשים לעשות שימוש בסעיף 52 לחק ההגבלים העיסקיים, ומוטב היה אם היועמ"ש היה מתייחס לכך ביתר כובד ראש. פרסום המתווה אחרי שכבר גובשה הסכמה וניתנה התחייבות לחברות הגז, הוא לעג לרש."

 

לקריאת המכתב המלא של שלי לחצו כאן

לקריאת תגובתו של היועמ"ש לחצו כאן