שלי על הסכם הגרעין: "לפלס מחדש נתיב אל הממשל האמריקאי. עמדת נתניהו הלעומתית מזיקה לנו, שגיאה לחזק אותה."

15 ביולי, 2015

שלי התראיינה בתוכנית "הערב בשש" עם אמיר אבגי בערוץ הראשון, והתייחסה להסכםה גרעין שנחתם השבוע בין איראן ובין המעצמות. מתוך דבריה:

"שלי: לכל שיטה, גם אם ההסכם הזה הוא קטסטרופה, אסון ותרחיש אימים איום ונורא – ואני חושבת שזה מופרז, שזו הפחדה שאינה במקומה ושאינה מתכתבת עם מציאות ראילית. במציאות הריאלית צריך להבין שהמציאות השתנתה. אנחנו חיים עכשיו במזרח תיכון חדש. יש הסכם בין ארצות הברית ואיראן אם אנחנו רוצים בזה ואם אנחנו לא רוצים בזה, וכמובן שאנחנו לא רוצים בזה. מכאן צריך לפעול בקור רוח ובסיטואציה חדשה כדי להתחיל ולקנות אמון מחדש עם הממשל האמריקאי, כדי שיתאפשר לנו להשפיע על המשך יישום ההסכם. זו המציאות החדשה. אבל לסיטואציה שבה אנחנו מודרים לחלוטין מההסכם, ממשלת ישראל שומעת על ההסכם הזה ולומדת עליו מאתרי אינטרנט, וזו המציאות, שאף אחד לא יספר לך משהו אחר – זה מצב שהוא בלתי נסבל לביטחונה של ישראל.
איבגי: את חברת חוץ וביטחון בימים אלה, נכון?
שלי: אני חברת ועדת חוץ וביטחון.
איבגי: ואתה הדברים שאת אומרת אחרי ישיבת הועדה שעסקה היום בנושא הזה? מה שאת יודעת מישיבות הועדה זה שישראל לא ידעה כלום לפני ההסכם?
שלי: זה ממש לא כך. כל מה שאני אומרת לך לא בא מישיבות הועדה. ישיבות הועדה הן חסויות, ואני לא מתכוונת לספר מה יש בהן. אני אומרת לך מידיעה ובלי קשר לישיבת ועדת החוץ והביטחון, שכאמור היא חסויה, שממשלת ישראל לא קיבלה שום עדכון מהגורמים הנושאים והנותנים, למרות שיש לנו ידידות שיושבות שם. הדבר הזה קרה בגלל החזית והמערכה שניהל ראש הממשלה נתניהו מול הממשל האמריקני, בגלל הכניסה החזיתית באובמה, בגלל ההתערבות בפוליטיקה האמריקאית, בגלל הנאום בקונגרס ששימש את ראש הממשלה לצורכי בחירות ולא רק שלא הועיל לנו אלא הרחיק אותנו כליל מההשפעה על ההסכם. לכן אני חושבת שהזדהות כעת עם גישתו של ראש הממשלה היא לא טובה למדינה.
איבגי: מה זה אומר? יצחק הרצוג לא צריך לקחת חלק במסע השכנוע, אולי בניסיון להביא לשינויים בהסכם הזה, בעמדת ארה"ב, בסוג הפיצוי לישראל?
שלי: הרצוג צריך לרתום את כל הכישורים שלו, ויש לו כישורים מעולים, באמת, כישורים דיפלומטיים ממש טובים, והוא גם מקובל על הקהילייה הבינלאומית ובוודאי נתפס כרודף שלום ולא כמחרחר מלחמה. אני חושבת שראוי שהוא יגייס את כישוריו, אבל אנחנו לא יכולים בשום אופן להיות חלק מהקמפיין של נתניהו נגד הממשל האמריקני. הדבר הזה מזיק לנו, מרחיק אותנו מההסכם. המטלה שמוטלת עלינו עכשיו למען ביטחונה של מדינת ישראל ובהינתן שאיראן הופכת לישות לגיטימית והיחסים בין ארצות הברית ואיראן מופשרים, אנחנו חייבים לפלס לעצמנו מחדש נתיב אל הממשל האמריקאי, נתיב שנהרס כליל. לצרוך העניין הזה, לחזק את נתניהו בעמדתו שממשיכה להיות עמדה לעומתית נגד הממשל, עמדה שמזיקה לנו, זו שגיאה ושם אני לא רוצה שנהיה."