שלי על דו"ח מבקר המדינה: "היה מישהו שיש לו אינטרס לשמור על הכאוס בעניין מתווה הגז. מכל הבלאגן הרוויחו חברות הגז"

22 ביולי, 2015

שלי דיברה בישיבה של הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת עם מבקר המדינה בעניין דו"ח המבקר בעניין מתווה הגז. מתוך דבריה: "אני חושבת שבדיעבד צריך לבדוק איך קרה באמת של הבלאגן הזה הכאילו חסר שליטה, הכאילו אין-אונים הזה, בסופו של דבר התנקז להפקרות מוחלטת ומתן הטבות פרועות ובלתי מנומקות, חלקן תוך עבריינות על חוק ההגבלים העסקיים, לחברות הגז."

לצפייה בנאום המלא:

תוכן הדברים המלא:

תודה גבירתי יושבת ראש הועדה שאת נותנת לי את זכות הדיבור.
קודם כל, אני רוצה להודות לכם על הדו"ח. הוא מאוד יסודי ומאוד מפורט, אבל כיוון שיש לי דקה אני בכל זאת אתעכב על מה שאין בו. הייתי מאוד רוצה ומבקשת שתהיה לו המשכיות ושזאת תהיה בדיקת ביניים בעצם, שיבדקו דברים נוספים. על קצה המזלג, הייתי רוצה אדוני המבקר שתשתמש בסמכות שבעצם יש רק בידיך כדי לאפשר שקיפות רטרואקטיבית של מה שהתרחש. אני חושבת שהציבור זכאי לדעת כמה פגישות לחברות הגז, לבעלי השליטה, למנכ"לים שלהן, לעורכי הדין שלהן, ללויבסטים שלהן ולמומחים מטעמם עם גורמי מקבלי ההחלטות גם בדרג הפקידותי וגם בדרג הפוליטי. זה דבר שנראה לי שהוא קל לביצוע. פשוט לבקש את יומני הפגישות ולדעת באיזו מסה של זמן מדובר שהוקדשה לחברות הגז לעומת המסה של הזמן שהוקדשה לציבור. מה גם שעכשיו אנחנו רואים באיזו קמצנות ניתנת לציבור הזדמנות להגיב על הדו"ח. הדבר הנוסף שהיה חסר לי זו שורת ההטבות מרחיקות הלכת שניתנו לפנים משורת הדין לחברות ולמה. למה זה קרה? ועוד כהנה והכנה דברים.
עוד הערה קטנה, המסקנה שעולה מהדו"ח היא שיד ימין לא יודעת מה עושה יד שמאל, המון גורמים פועלים במקביל ואין אחד שלוקח פיקוד, אין דרך אחת. אני חולקת על התובנה הזאת. אני חושבת שהבלאגן הזה היה מכוון, כיוון שמכל בלאגן כזה, כל כשל, כל איטיות, כל חידלון מעש – בסופו של דבר החברות יצאו נשכרות והציבור יצא נפסד. לכן אני חושבת שהיה למישהו אינטרס לשמור על הכאוס הזה ועל ריבוי השחקנים. ברגע שכן התייצב קו מסוים ובא בעל התפקיד המשמעותי ביותר, הממונה על ההגבלים העסקיים, והיה מעורב בכינוס קבוצה ונוצר מתווה – אז פתאום באה הממשלה והחליטה לטרוף את הקלפים ולהפוך את הקערה על פיה. לכן גם כאן אני חושבת שבדיעבד צריך לבדוק איך קרה באמת של הבלאגן הזה הכאילו חסר שליטה, הכאילו אין-אונים הזה, בסופו של דבר התנקז להפקרות מוחלטת ומתן הטבות פרועות ובלתי מנומקות, חלקן תוך עבריינות על חוק ההגבלים העסקיים, לחברות הגז.
אני נפגשתי אמנם בשלהי העבודה עם מר ורטיקובסקי (ראש המחלקה הכלכלית במשרד מבקר המדינה) יחד עם אנשים נוספים, ביניהם נועם סגל (מהפורום הישראלי לאנרגיה), והצענו לכם עוד שורה של אנשים שמחזיקים בידיהם ידע עצום ולא נפגשתם אותם כדי שיהיה אפשר להמשיך את הבדיקה הזאת.
תודה.