היועץ המשפטי לממשלה

הצבעה במליאה
29 בנובמבר, 2018