ישנם גורמים רבים המשפיעים על ה-BMI של ילד

ארגון הבריאות העולמי מגדיר השמנת יתר כמדד מסת גוף (BMI) של 30 ומעלה. BMI של 25 עד 29.9 נחשב לעודף משקל ו-BMI של 18.5 עד 24.9 נחשב לטווח משקל בריא.

ילדים אינם פטורים ממגיפת ההשמנה ששוטפת את העולם, כאשר אחד מכל שלושה ילדים סובל מעודף משקל או השמנת יתר במדינות בעלות הכנסה גבוהה כמו ארצות הברית וקנדה, לפי נתוני WHO שפורסמו ביום רביעי. במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית, 40% מהילדים סובלים מעודף משקל או מהשמנת יתר, אך השיעורים גבוהים אף יותר באזורים מסוימים כמו דרום אפריקה שבהם 60% סובלים מהשמנת יתר או עודף משקל.

למרכזים לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) יש הנחיות שונות לקביעה אם ילד נמצא בסיכון לעודף משקל או השמנת יתר:

1) ילדים בסיכון לעודף משקל כוללים את אלה שיש להם אינדקס מסת גוף (BMI) שנמצא או מעל האחוזון ה-85;

2) ילדים בסיכון להשמנת יתר

ה-bmi התקין לילדים מוערך באמצעות תרשימי הגדילה של ארגון הבריאות העולמי. טבלה זו מבוססת על משקלו וגובהו של הילד לגילו.

ילד עם bmi תקין נופל לאחוזון החמישי במשקל ובגובה לגילו.

מדד מסת הגוף של ילד (BMI) מחושב על ידי חלוקת משקלו בקילוגרמים בריבוע גובהו במטרים. BMI שיורד מתחת לאחוזון החמישי נחשב לתת משקל, בעוד ש-BMI מעל האחוזון ה-95 נחשב להשמנה.

בילדים ובני נוער, BMI משורטט על תרשים גדילה כדי להראות כיצד הוא משתנה לאורך זמן.

BMI תקין לילדים הוא מדד לאינדקס מסת הגוף. זה מחושב על ידי חלוקת המשקל בקילוגרמים בגובה במטרים בריבוע.

ה-bmi הרגיל לילדים משתנה מגיל לגיל ומין. ה-bmi הנורמלי לזכרים ולנקבות שונים מכיוון שיש להם מסת שריר שונה. לדוגמה, ה-bmi התקין לבנים בגיל 10 הוא בסביבות 12-18, בעוד שה-bmi הרגיל לבנות באותו גיל הוא סביב 18-25.

BMI תקין לילדים שונה מזה של מבוגרים. הוא מחושב על ידי הכפלת המשקל בקילוגרמים בריבוע הגובה במטרים, וחלוקת המספר הזה בריבוע הגובה במטרים.

הטבלה הבאה מציגה את מגוון ה-BMI עבור ילדים ומבוגרים:

BMI הוא מדד לשומן הגוף המבוסס על גובה ומשקל. הוא משמש לבדיקת קטגוריות משקל שעלולות להוביל לבעיות בריאותיות, כגון מחלות לב, סוכרת מסוג 2 וסוגי סרטן מסוימים.

מדד מסת הגוף (BMI) הוא משקלו של אדם בקילוגרמים חלקי ריבוע גובהו של האדם במטרים. BMI בין 18.5 ל-24.9 נחשב בריא; 25 עד 29.9 זה עודף משקל; 30 ומעלה זה השמנת יתר.

המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) משתמש בקריטריונים אלה כדי לסווג ילדים עם BMI בין האחוזון 85 ל-95 כבעלי עודף משקל:

לילד שה-BMI שלו נופל לאחוזון ה-85 יש כמות גבוהה מהממוצע של שומן בגוף אבל אין לו השמנה;

ילד שה-BMI שלו נופל לאחוזון 95 סובל מהשמנה

ה-BMI הממוצע לילדים הוא 19.8, שהוא בקטגוריית תת המשקל.

ה-BMI הממוצע לילדים הוא 19.8, שהוא בקטגוריית תת המשקל. ילד יכול להיחשב כבעל משקל עודף אם ה-BMI שלו הוא מעל האחוזון ה-95 והשמנת יתר אם הוא מעל האחוזון ה-97.

מדד מסת הגוף (BMI) הוא מספר המחושב ממשקלו וגובהו של האדם. הוא משמש להערכת שומן הגוף של אדם. BMI מבוטא בדרך כלל כק"ג/מ"ר, כלומר היחידות הן ק"ג למ"ר.

ניתן לחשב את BMI של ילד על ידי חלוקת משקלו בקילוגרמים בריבוע גובהו במטרים. BMI בקצה התחתון של הטווח הבריא מצביע על כך שהילד סובל מתת משקל, בעוד ש-BMI גבוה יותר עשוי להעיד על השמנה או עודף משקל.

הטווח המומלץ לילדים בגילאי 2-20 שנים בהתבסס על הנחיות ארגון הבריאות העולמי הוא 18.5-24.9 ק"ג/מ"ר

כולנו יודעים שמשקל בריא הוא המשקל הטוב ביותר לבריאותנו, אבל מה זה אומר לילדים?

BMI תקין לילדים תלוי בגיל ובמינם. ילדים נמדדים לפי הגובה והמשקל שלהם כדי לחשב BMI. המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) מגדיר BMI תקין כנמצא בין האחוזון החמישי לאחוזון ה-85 של אוכלוסיית הייחוס של ה-CDC.

ה-CDC יצר תרשים כדי להראות איך נראה משקל בריא בהתאם לגיל ולמין שלך.

ה-bmi הרגיל לילדים הוא 18.5-24.9 ושל מבוגרים הוא 18.5-25

BMI מייצג את מדד מסת הגוף והוא מדד למשקל ביחס לגובה. הוא משמש כדי לקבוע אם למישהו יש משקל תקין, תת משקל או עודף משקל.

BMI מתחת ל-18.5 מציין שהאדם סובל מתת משקל, מעל 25 מציין שהאדם סובל מעודף משקל ומעל 30 מציין שהאדם סובל מהשמנת יתר.

מדד מסת הגוף הוא מדד לשומן הגוף. זה מחושב על ידי חלוקת משקלו של אדם בקילוגרמים בגובהו במטרים בריבוע.

ה-bmi הרגיל לילדים הוא 18.5 עד 24.9, שזהה ל-bmi למבוגרים.

אינדקס מסת הגוף הוא מדד לשומן הגוף המבוסס על גובה ומשקל שתקף גם למבוגרים וגם לילדים. BMI משמש לבדיקת קטגוריות משקל שעלולות להוביל לבעיות בריאותיות ולזיהוי בעיות משקל אפשריות.

BMI מחושב על ידי חלוקת משקלו של האדם בקילוגרמים בגובהו במטרים בריבוע. אדם שיש לו BMI של 18.5-24.9 נמצא בטווח התקין, בעוד שבעלי BMI שנופל בין 25-29.9 נחשבים כסובלים מעודף משקל, ובעלי BMI של 30 ומעלה נחשבים להשמנת יתר.

יש לשרטט את ה-BMI של ילד על אותו תרשים כמו של מבוגר לשם השוואה, אך יש לציין שהפרשנות של נתונים אלה תהיה שונה עבור ילדים מאשר עבור מבוגרים:

התקן הישראלי לבנייה ירוקה 5281

הבנייה הירוקה הפכה להיות בשנים האחרונות לדבר שכיח ונפוץ במחוזותינו. אם עד לפני כמה שנים היה מדובר על גחמה, כיום זוהי מציאות שהופכת להיות פופולארית.

NDA –  מה זה ולמה הוא חשוב

כששני גורמים, ישויות משפטיות שונות, בוחרים לנהל משא ומתן אחד עם השני, בין אם הוא יוביל בסופו של דבר להסכם ובין אם לאו, ואחת כמה

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות